Oppslagstavle for Tæruddalen

 • Saksframstilling sak 4 GODTGJØRELSER TIL TILLITSVALGTE

  Publisert 06. mai. 2018

  Saksframstilling for SAK 4 GODTGJØRELSER TIL TILLITSVALGTE kom dessverre med ikke med i Generalforsamlingsheftet som er sendt ut, kun forslag til vedtak i sak 4 kom med.

  Retningslinjer for godtgjørelser ble vedtatt i generalforsamlingen 2009, og disse bygger på lov om borettslag anbefalinger fra BORI. Retningslinjene er benyttet ved alle generalforsamlinger et fra og med 2009, og er også lagt til grunn for styreperioden 2017-18.

  Vedlagt finner dere både saksframstilling og forslag til vedtak i sak 4.

  Vel møtt til generalforsamling tirsdag 8. mai kl. 19 på Tærud skole!

  Vennlig hilsen
  for styret i TBL

  Asle Johansen
  (styreleder)
 • Ny versjon av punkt 4 STYRETS ARBEID i generalforsamlingshefte for 2018

  Publisert 01. mai. 2018

  Hei
  I heftene til generalforsamlingen som ble distribuert i forrige uke, er det kommet en feil versjon av punkt 4 STYRETS ARBEID.
  Vedlagt finner dere riktig versjon.

  Velkommen til årets generalforsamling tirsdag 8. mai!

  Vennlig hilsen
  for styret i TBL

  Asle Johansen
 • Vårdugnad mandag 14.mai kl 17.30

  Publisert 26. apr. 2018

  Våren er kommet til dalen og det er tid for dugnad. Alle inviteres derfor til vårdugnad mandag 14.mai kl 17.30. Vi møtes på midtre parkeringsplass.

  Utstyr som trengs er river, spader, feiekoster og trillebårer.

  Vi håper at så mange som mulig har anledning til å komme.

  Vennlig hilsen
  Styret i Tæruddalen brl.

  PS! Dugnad på tunene styres av tunene selv og bes gjennomført på tidspunkt som ikke kolliderer med dugnaden på fellesområdene.

 • Retningslinje ved montering av solskjermingsutstyr

  Publisert 14. apr. 2018

  Vi ønsker å minne om at det ikke må skrus i glassomramming eller karm ved montering av solskjermingsutstyr. Dette kan skade vinduets/dørens isolasjonsevne samt ugyldiggjøre garantien på disse.

  Ta kontakt dersom du har spørsmål eller om noe er uklart.

  Vennlig hilsen
  Styret i TBL
 • HMS og brannsikkerhet

  Publisert 11. apr. 2018

  Hei.

  Styret har jobbet med å få på plass et digitalt HMS-system på lettstyrt. Gjennomgangen av dette har vist at noen av HMS-rutinene i borettslaget må utbedres, herunder forebygging av brann og brannsikkerhet. Det vedlagte skjemaet skal ikke leveres inn, men vi ber om at alle beboere ser på og går gjennom punktene i dette.

  Mvh. Styret i TBL
 • Ny e-postadresse

  Publisert 11. apr. 2018

  Styret har fått ny e-postadresse: tbl@mail.lettstyrt.no

  Mvh
  Styret i TBL
 • Maling av Tæruddalen borettslag 2018

  Publisert 08. apr. 2018

  Tæruddalen borettslag vedtok på generalforsamlingen 2017 å innhente anbud og inngå avtale med en malermester for beising av hus og garasjer. Det er ved hjelp fra Bori og Terje Oterholt, inngått avtale med Malermester Mathisen AS. Det skal beises to strøk over alt. Det er den enkelte andelseier som selv må skru ned markiser og fjerne eventuelle planter og andre gjenstander som kan være i veien. Været vil avgjøre når det blir oppstart av arbeidene, og det vil da bli gitt nærmere informasjon om prosjektet.
 • Husnøkkel funnet

  Publisert 24. mar. 2018

  Hei.

  Det er funnet en husnøkkel med rød/rosa brikke. Noen som savner den? Den kan hentes i Tærudstien 1 mot framvisning av husnøkkel med samme nummer.

 • Vi ser etter nye medlemmer til styret og valgkomiteen, vil du være med?

  Publisert 20. mar. 2018

  Styret trenger ny leder ettersom nåværende styreleder, Asle Johansen, ikke ønsker gjenvalg etter mange år i stillingen. Både styret og og valgkomiteen trenger medlemmer og varamedlemmer. Har du lyst - eller kjenner noen som kan være interessert?

  Vennligst ta kontakt med leder av valgkomiteen, Sean Erik Foss, i Tærudstien innen tirsdag 3.april. Spørsmål om styrevervet kan stilles til Camilla Finden Bonham i Tærudstien 119.

  Mvh
  Valgkomiteen
 • Ordinær generalforsamling i Tæruddalen BRL 2018

  Publisert 11. mar. 2018

  Dato for ordinær generalforsamling i Tæruddalen borettslag er satt til tirsdag 8. mai 2018.

  Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet, og det er naturlig at alle saker av prinsipiell karakter, saker med stort økonomisk omfang eller andre saker med vesentlig betydning for alle eller mange andelseiere blir behandlet her. Her vil også andelseiere kunne få tatt opp til prøving vedtak som er gjort av styret, og som en eller flere andelseiere er uenige i. Generalforsamlingen kan også endre vedtak som er gjort i tidligere generalforsamlinger.

  Alle saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, enten de er fremmet av andelseiere eller av styret, skal framgå av styrets innkalling.

  Saker som andelseiere ønsker å fremme til behandling på ordinær generalforsamling i 2018, må sendes styret på epost styret.tbl@gmail.com senest tirsdag 3. april 2018

  Hefte med innkalling til generalforsamling 8. mai, årsberetning og årsregnskap for 2017 og saksframlegg med forslag til vedtak (som er kommet inn til fristen 3. april) vil bli delt ut senest 30. april 2018.

  Vennlig hilsen
  for styret i TBL
  Asle Johansen
  (styreleder)