Oppslagstavle for Tæruddalen

 • Sommerhilsen/nyhetsbrev

  Publisert 02. jul. 2019

  Sommerhilsen og nyhetsbrev
 • Maling og vedlikehold av skillevegger + utskifting av gamle markiser

  Publisert 16. mai. 2019

  Hei,

  Dette er et tema som har vært tatt opp av styret en rekke ganger ganger siden i fjor sommer.

  Som et ledd i ivaretakelsen av borettslaget - både hva gjelder nødvendig vedlikehold, men også hvordan det visuelt ser ut rundt oss - er det viktig at vi har en felles plan for hvordan dette blir fulgt opp. Og her har både styret, men også alle beboere, et ansvar for å tilse at så skjer.

  1) Kort sagt så står den enkelte beboer ansvarlig for å bytte ut skillevegg(er), i samarbeid med naboer, eller at de bare trengs å males. Borettslaget står for malingen. Styret bestiller inn maling, og deles ut etter henvendelse fra beboere.

  2) Stygge og slitte markiser må fjernes.

  Absolutt siste frist settes til medio september. Styret vil i etterkant ta en befaring.


  Styret vil òg sende ut et nyhetsbrev før sommeren med diverse info.


  Da gjenstår det å ønske alle en riktig så fin 17.mai! :)


  Med vennlig hilsen
  styret
 • Takk for innsatsen på vårdugnaden m.m.

  Publisert 05. mai. 2019

  Hei,

  Styret vil først og fremst takke alle som deltok på vårdugnaden 😊

  Styret vil få en oversikt over hva som gjenstår av gjødsling. Vi vil òg som kjent komme tilbake med dato for dugnaden tilknyttet sandkassene.

  Det er kommet flere tilbakemeldinger om at man savner en liten sosial ramme rundt dugnaden i form av en kaffe, litt leskende drikke og kanskje noe lett å bite i. Dette tar styret absolutt med seg.
  Nå er det ikke nødvendigvis heller slik at styret skal være selvskreven for denne oppgaven. Et slikt initiativ kan fint tas av andre beboere, og hvor man koordinerer dette med styret.


  I forbindelse med styrevalget, har vi en oppfordring fra valgkomitéen og styret:

  «Vi trenger fortsatt å fylle noen plasser på lista over kandidater til styret i borettslaget! Det er viktig at vi har et fulltallig styre som kan dele på oppgavene. Vær med å forme Tæruddalen borettslag, og bidra til å gjøre Tæruddalen det beste stedet å bo! Om du har spørsmål er det bare å ringe Sean Erik Foss på tlf. 97587842 eller noen i styret.»

  Da gjenstår det å si vel møtt til generalforsamlingen førstkommende tirsdag kl.18 ved Tæruddalen skole.

  styret
 • Mobil, klokke og en ring funnet

  Publisert 05. mai. 2019

  Mobilen funnet ved hageavfallsdeponiet. Rød bakside på den.

  Ringen ble funnet mellom tun 1 og tun 2.

  Klokka er oransje og svart.

  Din? Kontakt Thomas som koster med maskin på midtre.
 • Fjerning av biler

  Publisert 05. mai. 2019

  Dugnaden begynner nå! Fint om dere fjerner bilene fra parkeringsplassen. Litt enklere å koste da...
 • Budsjett 2019

  Publisert 05. mai. 2019


  En misforståelse har gjort at kolonnen «Budsjett 2019» på side 9 i saksframstillingen for generalforsamlingen ikke er korrekt. BORI brukte en gammel datafil der budsjettet ikke var oppdatert. Informasjonen i alle andre kolonner medfører riktighet. Vedlagt er siden med det korrekte budsjettet for 2019. BORI sine regnskapssystemer er korrekt.

  Styret
 • Avfallscontainer

  Publisert 03. mai. 2019

  Det er meldt inn at noen har kastet keramiske fliser og gjødsel i containeren.

  Dette må fjernes og leveres som spesialavfall hos ROAF på Skedsmokorset.

  styret
 • Påminnelse om vårdugnad m.m.

  Publisert 02. mai. 2019

  Hei,

  Og vel overstått 1.mai!

  Som kjent er vårdugnaden førstkommende søndag 5.mai kl.13.

  Ting som bl.a. skal utføres:

  * kalking av grøntområder. Sekker er allerede blitt satt ut av styret.
  * Fjerning av grus. Dette kan dumpes ved parkeringsplassen mot lysløypa.
  * Stolpene som en gang støttet trærne ved gangstien vis-à-vis Tærud terrasse kan kastes da disse ikke utgjør noen funksjon lenger.
  * Fjerne ugress på fellesområder.
  * Plukke søppel.

  Avfallscontainere vil bli satt ut på søndre, midtre og nordre parkeringsfelt fredag 03.05. Disse kan fritt benyttes av alle beboere, men vær oppmerksom på hva som ikke kan kastes. Se vedlagt oppslag. Containerene står til mandag 06.05.

  Styret oppfordrer også at tunene selv foretar en ekstra dugnad hva kommer til oljebehandling av utemøbler, fjerning av ugress på brostein/heller, raking av plen, reparasjon og vedlikehold av gjerder, i tillegg til maling av lekehus.

  Når det gjelder vedlikehold av sandkassene og utskifting av stokker, vil det bli en egen dugnad nærmere sommeren. Det skal også vurderes å skifte ut sand ved en del av kassene.
  Det er meldt inn en utfordring med at en del katter gjør fra seg i sanden. Fremfor at en vurderer å fjerne selve sandkassene, bør en først vurdere om bedre vedlikehold og tilsyn fra tunene selv, samt om en kan benytte luktmidler som kan holde kattene borte fra sanden.


  * Neste uke vil Hafslund flytte trafostasjonen som står plassert ved gangstien vis-à-vis Tærud terrasse. Det er bare snakk om å flytte den et par meter nordover.

  Andre prosjekter i løpet av sommeren:

  * Oppmerking av parkeringsplasser.
  * Etterårsbefaring med malermester Mathiesen.
  * Utbedring av isolasjonsmateriale fra Naturbygg.
  * Montering av stige til pipe ved 4 husstander.
  * Befaring fra styret hva gjelder nødvendig utskifting av gamle markiser og reparasjon/vedlikehold av gjerder.
  * Alle beboere er også pålagt å holde vedlike skilleveggene, enten ved å male eller skifte dem ut. Malingskoder finner en under #praktisk info på Lettstyrt.
  * Opprettings av lyktestolper. En del er Kommunens ansvar.


  Med vennlig hilsen
  styret
 • Installering av vannmåler

  Publisert 24. apr. 2019

  Hei alle sammen.

  Som informert om tidligere skal TBL installere vannmålere. I vedleggene finner du informasjon om dette prosjektet samt en oversikt over når dette skal skje på din husrekke. Viktig at alle leser og gjøre seg kjent med dette!

  Mvh. Styret
 • Vårdugnad

  Publisert 10. apr. 2019

  Hei,

  Vårdugnaden blir søndag 5.mai fra kl.13:00. Møt opp ved midtre parkeringsplass med kost, rake og trillebår.

  * Som vanlig vil det bli bestilt 3 store containere som plasseres ved sør- midt- og nordenden.

  * Vi oppfordrer hvert tun til å ta ekstra ansvar for vedlikeholdet av sitt tun. Etter en befaring i høst ser vi at noen tun trenger å både beise utemøbler, fjerne ugress fra fliser/heller, i tillegg til maling av noen lekehus. Noen gjerder trenger også å enten fjernes på grunn av råte eller at de må males opp.

  * Styret har bestilt inn kalk og gjødsel. Dette vil bli fordelt rundt på hvert tun kort tid etter påske.

  * Vedlikehold av gjerder, skillevegger og markiser vil òg komme i et eget skriv før sommeren.

  * Styret vil ellers koordinere en dugnad angående lekeplassene senere mot sommeren. Dette omhandler skiftning av stokker, rensing/evt. utskifting av sand, småreparasjoner og forebyggende vedlikehold av lekeapparatene.  Da gjenstår det å ønske alle en solfylt og fin påske! :)  Med vennlig hilsen
  styret