Oppslagstavle for Tæruddalen

 • HØSTDUGNAD 1.NOVEMBER

  Publisert 28. okt. 2020

  Hei,

  Sender ut en påminnelse om høstdugnaden førstkommende søndag 1.nov. kl. 12:00.

  Grunnet koronasituasjonen, blir det ikke noen samling ved midtre parkering, ei heller noe servering.

  Ting som skal utføres:

  • Rake løv.

  • Fjerne rusk og rask, inkludert snusposer,tyggis.

  • Kosting av asfalt.

  • Fjerne dødt tre ved trafosjonen mot fotballbanen.

  • Skrape bort mose og ugress av brosteinene ved fotballbanen.

  • Oppsett av gjerde ved midtre parkering inn mot tun 7. Styret koordinerer dette.

  • Vasking og fjerning av mose fra skilt som går inn til tunene.

  Det vil som vanlig ikke bli bestilt containere. Dette gjøres først til våren.

  Tunene må gjerne ta sine egne dugnader før søndag. Vi ser også at en del allerede har fjernet løv rundt hekker og trær.

  Det gjenstår noe utbedringer fra graveentreprenøren ved tun 5 og midtre lekeplass før det blir vinter. Til våren skal de planere og så gress.

  Styret vil også påpeke at det ikke er lov til å sette fra seg søppel utenfor molokene, i tillegg til å kaste avfall i selve molokene som defineres som farlig avfall. Eks. er byggeavfall i form av gipsplater. Dette er strengt forbudt, og kan føre til bøtelegging av borettslaget. I neste omgang kan den enkelte andelshaver bli bøtelagt.

  Sees på søndag! :)

  Med vennlig hilsen

  styret

 • Ny info fra styret

  Publisert 22. okt. 2020

  • torsdag 29.okt. starter firmaet Treglede AS beskjæringen av allétrærne. De er mest sannsynlig ferdig tirsdag 3.nov.

  • Kommunen har minnet styret om 24-timers-regelen ved parkeringsplassen mot lysløypa. Det de er ekstra oppmerksomme på, er de som har parkert hengere, campingvogner, båter etc. Samtidig ønsker de å varsle direkte til de det måtte gjelde, før de evt. må taue det vekk- og da på vedkommendes regning. Kommunen varsler nå om at folk har 14 dager på seg, før de igangsetter nevnte tiltak.

  • Det er ikke lov til å parkere foran trafostasjonene.

  Mvh

  styret

 • Søppelhåndtering

  Publisert 06. okt. 2020

  Hei,

  Styret har snart ikke telling på hvor mange ganger vi har sagt at man ikke skal sette fra seg søppel utenfor molokene. Dette må det bli en forbedring på!

  Bildet er tatt ved midtre parkering.

  styret

 • NYHETSBREV

  Publisert 25. sep. 2020

 • Oppmerking av parkeringsplasser

  Publisert 22. sep. 2020

  Hei

  Da er alle plassene merket og kan benyttes igjen.  Det er noen plasser som er merket med S. Disse skal kun benyttes når det ikke er snø. (Sommerparkering).  Disse plassene må stilles til disposisjon slik at brøytemannskapet kommer til om vinteren.

 • Befaring fibernett

  Publisert 22. sep. 2020

  Til info så vil to personer fra Funema (på oppdrag av Telia) gå rundt i borettslaget fra kl 11.00 og utover og gjøre en befaring av vårt fibernett. Vi antar at de fleste skapene står på fellesområder men kan være nødvendig at de noen steder må bevege seg inn i hager for å få adgang til skapene.

 • Påminnelse: Husk å flytte bilen i morgen.

  Publisert 21. sep. 2020

  Tirsdag 22.09.20 skal alle gjesteparkeringsplassene merkes.

  Alle biler må flyttes før kl 0800 om morgenen 22.09.20. Det vil ikke bli anledning å benytte parkeringsplassene før tidligst 1800 22.09.20. Dette gjelder hele Tæruddalen.

  Styret

 • Oppmerking av parkeringsplasser

  Publisert 15. sep. 2020

  Tirsdag 22.09.20 skal alle gjesteparkeringsplassene merkes.

  Alle biler må flyttes før kl 0800 om morgenen 22.09.20. Det vil ikke bli anledning å benytte parkeringsplassene før tidligst 1800 22.09.20. Dette gjelder hele Tæruddalen.

  Styret

 • Skade på garasjevegg i syd

  Publisert 31. aug. 2020

  Hei,

  Styret oppdaget i dag at noen har kjørt inn i garasjeveggen som er nærmest molokene i syd. Det er en betydelig skade.

  Dette har med stor sannsynlighet skjedd i løpet av kvelden i går, eller natt til i dag.

  Viktig at noen kan rapportere til oss om en har sett, eller hørt noe, slik at vi får kartlagt hendelsesforløpet best mulig. Vi har også vært i kontakt med Tærud terrasse. Forholdet er nå politianmeldt.

  Noen har også den siste tiden parkert veldig nært innkjøringen /utkjøringen til parkeringsplassen helt i syd mot Tærud terrasse, og som har gjort det svært trangt og vanskelig å komme seg frem. Vedlagt bilde illustrerer dette. Her kan vi òg se skaden på garasjeveggen. Denne type parkering er definitivt ikke greit.

  Men med oppmerkingen av parkeringsplasser i løpet av høsten, vil det bli en forbedring.

  Med vennlig hilsen

  styret

 • Oppdatert info fra styret

  Publisert 28. aug. 2020

  Hei,

  • For ordens skyld legger vi ved et bilde om hvor dere finner styrepostkassen. Den er altså på enden av den tredje kortrekken fra hovedveien ved midtre parkering.

  • Styret merket zipposene på forhånd. Sjekk om nummeret stemmer.

  • Merk hvilken dag som gjelder for din husstand.

  • Parker bilen utenfor garasjen når servicen skal utføres.

  • Onsdag 2.sept., til og med fredag neste uke, vil Naturbygg AS ved Espen Kronberg foreta en befaring i hele borettslaget. Han vil da også bevege seg rundt husene, men for en kort periode. For bestilling av vaktmesteroppdrag, så skal man først kontakte styret.

  God helg! :)

  Med vennlig hilsen

  styret