Oppslagstavle for Tæruddalen

 • Informasjonsmøte 28. mars 19.00-20.00 om bygging av nye garasjer.

  Publisert 15. mar. 2017

  Det kalles inn til informasjonsmøte om bygging av nye garasjer tirsdag 28. mars klokken 19.00-20.00 på Tæruddalen skole, samlingssalen. På møte vil det bli gitt informasjon om de nye garasjene, prosessen ved rivning og oppsett av nye garasjer, samt bruk av midlertidig parkering på den kommunale p-plassen.

  På møte vil også representanter for Igland Garasjen og Terje Oterholt, som er TBL sin byggherrekonsulent, delta. Det presiseres at dette er et informasjonsmøte, og at utforming og plassering av garasjene er godkjent av Skedsmo kommune. Vi vil oppfordre at alle husstander er representert på møte.

  Med hilsen styret i TBL
 • Informasjon om bygging av nye garasjer i 2017

  Publisert 30. jan. 2017

  På generalforsamlingen 3. mai 2016 ble det vedtatt utskifting av alle garasjene i TBL.

  Styret har 18. januar i år inngått avtale med Igland Rekkegarasjer AS om rivning av de eksisterende garasjene og bygging av nye garasjer. Utskifting vil bli gjort på et garasjefelt om gangen, og Igland vil starte med nordre garasjefelt, ventelig i april-mai 2017. Igland regner med å bruke 2 - 3 måneder på hvert garasjefelt, og det legges opp til å ferdigstille prosjektet i løpet av 2017.

  Den enkelte beboer må selv tømme sin garasje helt før rivning starter.

  Styret planlegger informasjonsmøte om prosjektet i siste halvdel av mars. Her vil det bli gitt informasjon om tømming av garasjene, parkering under byggingen og hvordan de nye garasjene vil bli.
 • Felles container for juletrær/julenek for borettslagene i Tæruddalen

  Publisert 05. jan. 2017

  Container for brukte juletrær settes opp på midtre parkeringsplass i perioden fredag 6. (i løpet av dagen, og antakelig før kl. 16) til mandag 9. januar (hentes antakelig morgen/formiddag).

  Vi presiserer at det er kun juletrær og nek som kan kastes i denne.

  Vi minner også om at deponiet for hageavfall nå er stengt, og dette må ikke benyttes til verken juletrær eller annet avfall før det kommer melding om at deponiet igjen åpnes for hageavfall til våren.

  Samtidig ønsker vi alle et riktig godt nytt år!

  mvh
  Styret
 • Avfalshåndetring i forbindelse med jul og nyttår

  Publisert 25. des. 2016

  Av erfaring vet vi at det fort blir fullt med søppel i molokkene i forbindelse med jul og nyttår. Vi oppfordrer alle beboere til enten å benytte seg av andre molokker i boretslaget som ikke er fulle, eller oppbevare søpla hjemme til molokkene blir tømt. Ikke sett fra deg søpla ved siden av molokkene, så forhindrer vi skadedyr og forsøpling.
  Vi ønsker små og store beboere av Tæruddalens boretslag en riktig god jul!
  mvh
  styret
 • Framdrift installasjon av Canal Digital og kast av utstyr fra Homebase

  Publisert 20. nov. 2016

  Vi har fått følgende svar på spørsmål til Homebase om oppsigelse av individuelle avtaler med beboere i TBL svar:

  «En oppsigelse av kollektiv avtale vil "overstyre" de individuelle avtalene, så ingen beboere behøver aktivt å foreta seg noe på forhånd, de vil bli avsluttet til 1.1.2017 (siste fakturadato 31.12.2016).

  Det er derfor tilstrekkelig med den overordnede oppsigelsen for Tæruddalen Borettslag.

  Utstyret fra Homebase behøver ikke returneres, men kan kastes som elektronisk avfall.»

  Styret vil sørge for riktig behandling av det elektroniske avfallet, og legger opp til at installatørene tar det med seg etter at installasjon av Canal Digital er gjort.

  Det er viktig at dette avfallet IKKE KASTES I AVFALLSBRØNNENE!

  Installasjon av ny internett og TV-løsning starter onsdag eller torsdag i uke 47 og er planlagt ferdig i uke 49. Installasjonsfirmaet sender løpende varsel til de enkelte beboerne med 2-3 dagers varsel om når installasjon skal gjøres i det enkelte hus. Det første varslene sendes i begynnelsen av neste uke. Styret ber om at alle bidrar så godt som mulig til en knirkefri prosess, og vi kan forhåpentlig i god tid før jul glede oss over en kvalitativt bedre tjeneste enn vi har hatt til nå.

  Vennlig hilsen

  Asle Johansen

  (styreleder TBL)
 • Overgang fra Homebase til Canal Digital i uke 47 - 48

  Publisert 09. nov. 2016

  Canal Digital vil starte innvendig instalasjon av nye digitale dekodere og trådløse rutere i uke 47 og 48. De vil begynne med tun 1. Den enkelte beboer vil bli kontaktet av Canal Digital for nøyaktig tid.
  Det er viktig at folk er hjemme til avtalt tidspunkt. Det gamle nettet og dekoder vil ikke fungere etter at Canal Digital har innstalert sitt nettverk.
  Det vil komme nærmere informasjon om hva som er i grunnpakka alle får, og hvilke tillegg som man kan kjøpe ekstra.
 • Endring i felleskostnader fra 1. januar 2017

  Publisert 09. nov. 2016

  Herved varsles det om endring av felleskostnader for 2017. I vedlagt fil finner du oversikt over hvilke endringer som vil bli gjort. Vi gjør oppmerksom på at det også er endringer i månedelig tillegg for byggtekniske elementer.
 • Høstdugnad

  Publisert 31. okt. 2016

  Tid: 11:00 - 12:00, midtre garasjeplass
  Høstdugnaden er desverre avlyst på grunn av snøfall.
 • Bruk av felles kompostbinge

  Publisert 22. aug. 2016

  Det anmodes alle brukere av vår felles kompostbinge ved midtre garasjerekke og henlegge hageavfallet sitt innerst i bingen. Da får vi utnyttet plassen best mulig, og hindre økte utgifter ved hyppigere tømming.
 • Generalforsamling 3. mai 2016

  Publisert 19. nov. 2015

  Tid: 19:00 - 21:00, Tæruddalen skole
  Det avholdes generalforsamlin for Tæruddalen boretslag tirsdag 3. mai kl 19.00 på Tæruddalen skole. Vedlegget inneholder sakspapirene.
  Vel møtt!