Oppslagstavle for Tæruddalen

 • Garasjer på garasjefelt nord tas i bruk

  Publisert 26. jun. 2017

  Garasjer på garasjefelt nord kan tas i bruk fra i ettermiddag. På grunn av rivning av garasjene på feltet i sør, må vi begynne å parkere i garasjene selv om ikke alt er 100% ferdig. Derfor vil det være et par begreninger i bruken i en liten periode:

  - Det er ikke tilkoplet strøm på området enda, så portene kan ikke betjenes. Vi ber om at de heller ikke lukkes manuelt, da de ikke er kontrollert og justert enda. Derfor bør man heller ikke flytte ting tilbake i garasjen før man mottar portåpnere og nøkler.

  - Det er foreløpig ikke tillatt å gjøre modifiseringer i garasjen for øyeblikket, som for eksempel oppmontering av hyller o.l. Det vil komme rettledning for hvordan det skal utføres snart.

  Oppslag om hvlike leiligheter som skal ha hvilke garasjer vil bli satt opp på hver ende av garasjerekkene i ettermiddag. Plasseringen blir stort sett slik den var tidligere.

  Vi vil oppfordre alle til å ta i bruk garasjeplassen i løpet av ettermiddagen / kvelden slik at det blir frigjort parkering på grusplassen for beboerne som har garasje på sør.

  Vennlig hilsen
  Styret i TBL
 • Hærverk i dalen i natt

  Publisert 26. jun. 2017

  Det har blitt gjort innbrudd i bil på parkeringsplass på grusbanen i natt. Dette gjelder så langt jeg kunne se en gullfarget stasjonsvogn, trolig av merket Passat. Eier er ikke informert, da jeg ikke vet hvem eier er. Alle bør se til sin bil, i tilfelle dette gjelder flere.

  Hilsen styret i Tæruddalen borettslag ved Tone
 • Riving av garasjer på søndre garasjefelt

  Publisert 15. jun. 2017

  Garasjeprosjektet skrider raskt fremover, og riving av garasjene på søndre felt starter 26.06.2017. Det vil si at garasjene må være tømt senest søndag kveld, 25.06.2017.

  Avfall:
  Container vil bli utplassert i morgen, 16.06.2017. Erfaringene som er gjort etter tømming av garasjene på nordre og midtre felt, tilsier at følgende må påpekes:

  Det skal ikke kastes spesialavfall eller husholdningsavfall i containeren!! Eksempler på dette er bildekk, elektriske artikler, malingsspann osv. Dette avfallet er alle beboere ansvarlige for å selv bringe til gjenvinning hos ROAF. Ettersortering av slikt avfall er svært kostbart, og er således sløsing med borettslagets midler. Se vedlagte sorteringsguide.


  Parkering:
  Styret har gjort avtale med Skedsmo kommune om at beboerne kan benytte den kommunale parkeringsplassen fra riving er gjort til nye garasjer er på plass. Pga. arbeider med lysløypa må bilene parkeres mot Tæruddalveien, og det er viktig at plassene brukes slik at flest mulig biler får plass.

 • Riving av kortgarasjene (garasje nr. 59 - 73) på midtre garasjefelt starter mandag 15. mai, og riving av langgarasjen (garasje nr. 36 - 58) starter mandag 29. mai

  Publisert 07. mai. 2017

  Det er gjort endringer i framdriftsplanen for garasjeprosjektet som medfører at det vil bli arbeidet kontinuerlig med utskifting av garasjene, uten avbrudd for ferie planlagt i juli.

  Beboerne har ansvar for å tømme sin garasje fullstendig før rivingen starter, og det vil bli satte opp konteiner til dette senest tirsdag 9. mai ved høyspentmasten som kan benyttes til vanlig avfall.

  Den enkelte beboer må selv ta ansvar for å levere spesialavfall til ROAF. Den enkelte beboer må også ta ansvar for midlertidig oppbevaring av gjenstander som skal tilbake i de nye garasjene.

  Kortgarasjene må altså være tømt 15. mai og langgarasjen må være tømt 29. mai.

  Styret har gjort avtale med Skedsmo kommune om at beboerne kan benytte den kommunale parkeringsplassen fra riving er gjort til nye garasjer er på plass. Pga. arbeider med lysløypa må bilene parkeres mot Tæruddalveien, og det er viktig at plassene brukes slik at flest mulig biler får plass.

  Uteplassene mellom kortgarasjene og Tærudstien kan brukes når disse ikke er sperret av. Alle som har garasje i langgarasjen må parkere bil nr. 2 foran garasjeporten. Det vil kunne åpnes for noe bruk av parkering etter at garasjene er fjernet. Dette krever at anvisning om slik parkering må følges nøye, slik at arbeidet ikke forsinkes og medfører ekstrakostnader for Tæruddalen brl.

  Orientering om rivingsplan for søndre garasjefelt vil komme i juni.

  Vennlig hilsen styret i Tæruddalen brl.
 • Vårdugnad lørdag 29. april 10.45

  Publisert 23. apr. 2017

  Det er tid for å ta et felles løft for å gjøre det ryddig og fint i omgivelsene våre. Alle inviteres derfor til å være med på årets felles vårdugnad som går av stabelen lørdag 29. april kl. 10.45 - ca. 15.30

  Dugnaden starter med en samling på midtre parkeringsplass kl. 10.45. Der vil alle få tildelt aktuelle oppgaver. Utstyr som trengs er stort sett river, spader, feiekoster og trillebårer.

  Dugnader skal være hyggelige og sosiale, og det blir tradisjonell servering av kaffe og vafler ca. kl. 13.00, og lapskaus med mineralvann og øl når vi er ferdige ca. kl. 15.30. Servering foregår på midtre parkeringsplass.

  Vi håper at så mange som mulig har anledning til å stille opp for å gjøre dalen presentabel på vanlig, fin måte.

  Containere settes ut på garasjeplassene fredag 28. april og hentes tirsdag 2. mai Disse kan i utgangspunktet benyttes fritt, men ikke til miljøfarlig spesialavfall.
  Parkeringsplassene skal feies, så alle må sørge for å holde bilene borte herfra mens dugnaden pågår!

  Vennlig hilsen
  Styret i Tæruddalen brl.


  PS!
  Dugnad på tunene styres som vanlig av tunene selv og bes gjort på tidspunkt som ikke kolliderer med dugnaden på fellesområdene.
 • Kontaktinfo

  Publisert 18. apr. 2017

  Her er kontaktinfo til Erik og Tone i forbindelse med forslag til medlemmer til styre og valgkomite;
  Erik; eriksm@ife.no
  Tone; tone.johansen@skedsmobarnehagen.no
 • Lyst til å engasjere deg i borettslaget?

  Publisert 17. apr. 2017

  Styret og valgkomiteen trenger nye medlemmer og varamedlemmer. Har du lyst - eller kjenner du noen som kan være interessert? Vennligst ta kontakt med leder av valgkomiteen Erik Marstein i Tærudstien 10 innen tirsdag 18. april. Spørsmål om styrevervet kan stilles til Tone Johansen i Tærudstien 40.
 • ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TÆRUDDALEN BRL. 2017

  Publisert 04. apr. 2017

  Dato for ordinær generalforsamling i Tæruddalen borettslag er satt til tirsdag 9. mai 2017.

  Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet, og det er naturlig at alle saker av prinsipiell karakter, saker med stort økonomisk omfang eller andre saker med vesentlig betydning for alle eller mange andelseiere blir behandlet her. Her vil også andelseiere kunne få tatt opp til prøving vedtak som er gjort av styret, og som en eller flere andelseiere er uenige i. Generalforsamlingen kan også endre vedtak som er gjort i tidligere generalforsamlinger.

  Alle saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, enten de er fremmet av andelseiere eller av styret, skal framgå av styrets innkalling.

  Saker som andelseiere ønsker å fremme til behandling på ordinær generalforsamling i 2017, må sendes styreleder på epost asl-joha@online.no senest tirsdag 11. april 2017

  Hefte med innkalling til generalforsamling 9. mai, årsberetning og årsregnskap for 2016 og saksframlegg med forslag til vedtak (som er kommet inn til fristen 12. april) vil bli delt ut senest 29. april 2017.

  Vennlig hilsen
  for styret i TBL
  Asle Johansen
  (styreleder)
 • Vil du engasjere deg i ditt borettslag?

  Publisert 23. mar. 2017

  Styret og valgstyret/valgkomiteen i Tæruddalen borettslag trenger nye medlemmer. Se info fra Valgstyret/valgkomiteen i postkassen din/deres.
 • Varsling om rivning av garasjer på nordre garasjefelt mandag 3. april.

  Publisert 15. mar. 2017

  Mandag 3. april starter Igland Garasjen med rivning og oppsett av nye garasjer på nordre garasjefelt. Hver beboer har ansvar for å tømme sin garasje fullstendig innen søndag 2. april klokken 18.00.

  Det vil bli satt ut container for de som har garasjer på nordre felt som kan benyttes for å kaste vanlig avfall. Den enkelte beboer må selv ta ansvar for å levere spesialavfall til ROAF. Den enkelte beboer må også ta ansvar for midlertidig oppbevaring av gjenstander som skal tilbake i de nye garasjene. Vi henviser til informasjonsmøte tirsdag 28. mars kl 19.00-20.00 på Tæruddalen skole for mer informasjon om midlertidig parkering og byggeprosessen.

  Med hilsen styret i TBL