Oppslagstavle for Tæruddalen

 • Garasjeporter i forbindelse med opplegg for lading

  Publisert 12. okt. 2017

  De som ikke ønsker å la porten stå åpen hele dagen kan frikoble den ved å trekke i det røde håndtaket. Elektrikerne kan da lukke porten manuelt når de er ferdige. Innkobling skjer ved at man trykker på den grønne knappen på portåpnerens medbringer (brukerveiledninger ligger i stort sett alle garasjer) og skyver porten mot åpen stilling til den "klikker" på plass.
 • VIKTIG MELDING: Opplegg for strøm til ladere for EI-bil

  Publisert 11. okt. 2017

  Det skal nå foretas nødvendig installasjon og tilrettelegging for ladere til EL-biler i alle garasjer.

  DETTE KREVER AT BILENE MÅ VÆRE UTE AV GARASJENE OG AT GARASJEPORTENE MÅ VÆRE ÅPNE!

  Arbeidet på p-plassene vil bli foretatt på følgende tidspunkter (forbehold om uventede problemer)

  I NORD: TORSDAG 12. OKTOBER KL: 8 - 18 (beklager kort varsel, fikk beskjed i dag!)

  PÅ MIDTEN: MANDAG 16. OKTOBER KL. 8 - 18

  I SØR: Ikke helt avklart ennå, men det blir i uke 42


  Vennlig hilsen for styret
  Asle Johansen
 • VIKTIG MELDING: Parkeringsrestriksjoner på nordre og midtre p-plass onsdag 11. oktober

  Publisert 10. okt. 2017

  Onsdag 11. oktober er det følgende restriksjoner på p-plasser i nord og på midten fra kl. 8 - kl. 18:

  NORD: Ingen biler kan parkeres på plassene sør for garasjen nærmest Tæruddalveien fordi
  det skal felles et tre der og det skal fylles opp med mer grus før asfaltering

  MIDTEN: Det må ikke parkeres biler på p-plassen fordi det skal skiftes ut overvannskummer og
  og legges til- og avløp på midten av plassen.

  Vennlig hilsen for styret
  Asle Johansen
 • Høstdugnad 14. oktober kl 11.00-13.00

  Publisert 30. sep. 2017

  Det er tid for å ta et felles løft for å gjøre det ryddig og fint i omgivelsene våre. Alle inviteres derfor til å være med på årets felles høstdugnad som går av stabelen lørdag 14. oktober kl. 11.00 - ca. 13.00

  Dugnaden starter med en samling på midtre lekeplass kl. 11.00. Utstyr som trengs er stort sett river, spader, feiekoster og trillebårer.
  Oppgaver som må gjøres er:

  - Fjerne bolter fra tømmerstokker i sandkassene
  - Rense/rydde opp i sandkasser - klargjøre for våren
  - Sette opp skilt ved søndre, midtre og nordre innkjøringer "Barn leker"
  - Rake

  Vi håper at så mange som mulig har anledning til å stille opp for å gjøre dalen presentabel på fin måte.

  Vennlig hilsen styret i Tæruddalen brl.
 • Felles ladeløsning for borettslaget *oppdatert info vedrørende finansieringsløsning og ladekabler*

  Publisert 27. sep. 2017

  Styret har inngått avtale med Seko Elektro på Skedsmokorset om levering og montering av felles ladestruktur for borettslaget.
  Anleggets komponenter leveres av norske Zaptec, og ligger helt i front når det gjelder teknologi, brukervennlighet og muligheter for utvidelser. Hovedårsaken til at vi valgte Zaptec er de har både last- og faseballansering. Dette tillater systemet å utnytte tilgjengelig kapasitet svært effektivt, og det er viktig når man har et el-anlegg som vårt der vi kun kan benytte 1-fas ladning.

  Arbeidet med installasjon av felles struktur er planlagt å starte ca. 10.10.2017, og er planlagt ferdig 20.10.2017. Montering av veggbokser for de som bestiller det, vil starte i uke 45. Frist for bestilling er 22. oktober 2017.


  Montering og pris på veggboks m/bakplate

  Veggboksene er av typen Zaptec Pro: http://www.zaptec.com/copy-of-zapcharger-pro
  Prisen på boks blir 19.900,- inkl. mva ferdig montert hvis dette gjøres i forbindelse med installasjon av felles struktur nå i høst. Pris etter dette vil være 20.990,-
  Det tilbys også en finansieringsløsning via Santander hvis det er ønskelig.


  Montering og pris på kun bakplate

  De som ikke ønsker å kjøpe selve veggboksen nå men likevel ønsker å gjøre forberedelser, så er det mulig å kun legge opp kabling og bakplata til veggboksen. Da vil man på et senere tidspunkt kunne klikke på plass veggboksen.
  Pris montering av bakplate med kabling: 3.950,-
  Ettermontering av veggboks: 17.500,-

  Betalingsløsning for ladning

  Charge365vil håndtere betalingsløsningen. Hver enkelt beboer som får montert boks, blir lagt inn i systemet og vil deretter kunne opprette en konto hos Charge365. Dermed vil man kun betale for eget forbruk. Charge365 tar seg av all fakturering og drift, dvs. at det er de som skal kontaktes i tilfelle det skulle oppstå feil. I tillegg til strømforbruk vil det vil være en månedsavgift på ca. 35,- og et faktureringsgebyr på ca. 15,-. Les mer
  https://www.charge365.no/


  Ladekabler

  For å bruke ladeboksen må man ha en såkalt Mode 3 ladekabel. Avhengig av bilmodell trenger man en med Type 2 > Type 2 eller Type 2 > Type 1 støpsel. Disse kan også bestilles ved å sende mail til styret.tbl@gmail.com. Leveres av Zaptec, og prisen for disse er 1.990,- inkl. mva.
  Ladekabler er standariserte, så man kan kjøpe disse andre steder dersom man foretrekker det. Men vi vil oppordre til å velge kabler fra anerkjente produsenter fremfor å kun velge på pris. Det er stor forskjell på kvaliteten, og det kan ha innvirkning på sikkerheten ved lading.


  Bestilling av lader og abonnement

  Vi ber om at de som ønsker installasjon av veggboks, bakplate i forbindelse med felles struktur, sender en e-post til styret om dette på styret.tbl@gmail.com. For enkelhets skyld ber vi også om at husnummer og garasjenummer (se oppslag på garasjevegger for å finne ditt nummer) blir lagt ved i e-post. Frist for bestilling er 22. oktober 2017.


  Viktig informasjon for de med bil som må lades på TN-anlegg:

  Som nevnt i tidligere skriv er det enkelte biler, f.eks. Renault Zoe, som ikke kan lades på et strømnett som vi har (IT), de kan kun lades der det er TN-anlegg. Løsninger som innebærer montering av skilletrafo mellom nett og veggboks vil i et felles anlegg ikke være aktuelt da det går utover effektiviteten i laststyringen. Zaptec kommer derfor til å lansere en versjon av Zaptec Portable med type 2 kontakt i begge ender for kobling mellom veggboks og bil (lanseringsdato og detaljer vedrørende enheten er for oss ikke kjent p.t, men oktober 2017 har blitt nevnt). For de som vurderer en slik bil bør de sjekke med bilforhandler at man kan få med denne enheten i stedet for fast skilletrafo i ladepakken som følger med bilen. Denne kan også være nyttig dersom man må lade andre steder det kun er IT-nett.
 • Tips til dere som vurderer å kjøpe elbil

  Publisert 13. sep. 2017

  Som tidligere nevnt jobber styret med å få på plass en felles ladestruktur for ladbare biler, og det vil da kanskje vli aktuelt for flere i dalen å anskaffe en slik bil.
  Vi ønsker å gjøre oppmerksom på følgende: I Norge har vi flere forskjellige strømnett (eks. IT, TN, TT), der IT nettet er mest utbredt (ca 80% på landsbasis). Denne nettypen har vi også her i Tæruddalen, og vi synes det derfor er viktig å gjøre oppmerksom på at ikke alle biler kan lades på dette nettet, men krever et TN nett . Det er viktig å få avklart dette før man bestemmer seg for bil.
  Leverandørene av disse bilene har laget løsninger for å løse ladeproblemet, og de egner seg godt i en enebolig. Men i et felles ladeanlegg byr dette på utfordringer, datte har blant annet å gjøre med at laststyringen i anlegget ikke vil fungere optimalt. Og god laststyring er svært viktig da vi ikke har spesielt god kapasitet på vårt strømnett.

  Vennlig hilsen styret


 • Rehabilitering av parkeringsplassene

  Publisert 13. sep. 2017

  Under planlegging av asfaltarbeidene har det ved undersøkelser av grunnen blitt påvist altfor svak masse under midtre parkeringplass. Denne massen er årsaken til at grunnen har sunket og gitt oss "innsjøer" ved snøsmelting og mye nedbør. Derfor må plassen graves opp og masser skiftes ut før asfaltering kan begynne. Jobben utføres i to trinn der halvparten av plassen mot langgarasjen blir tatt først, deretter halvparten mot tun 7. Vi ber om at alle i størst mulig utstrekning parkerer andre steder enn på midten frem til utskifting av massene er utført og evt. asfaltering er ferdig.

  Videre vil det også bli, som tidligere varslet, utvidelse av parkeringsplasser på nordre garasjefelt.

  Asfalteringen vil bli gjennomført når alt av nødvendig gravearbeid er ferdigstilt på alle felt.

  Vi beklager at informasjonen kommer sent. Dette har sin årsak i at alle brikkene først falt på plass nå.

  Vennlig hilsen styret
 • Utvidelse av parkering nord / økning av antall uteplasser.

  Publisert 24. aug. 2017

  I forbindelse med bygging av nye garasjer, utskifting av masse og asfaltering, er vi nødt til å påse at vi følger kommunale krav til antall parkeringsplasser i borettslaget. Vi plikter å sørge for at vi har nok plasser til de som bor her, og vi kan ikke basere oss på å bruke den kommunale parkeringsplassen ved lysløypa.
  Styret har derfor etter nøye vurdering fattet vedtak om å utvide parkeringsplassen på nord inn mot tun 7. Dette medfører at treet som står på enden av midtre garasjerekke må felles. Det må også tas forbehold om at bjørka nærmest garasjene ut mot Tæruddalen må felles pga. skadet rotsystemet, dette avhenger av hvor dypt det må graves for å lage et tilfredstillende underlag før asfaltering. Utvidelsen av parkeringsplassen vil skje om kort tid.

  Vennlig hilsen
  styret i TBL
 • Lading av elbil/hybrid i borettslaget

  Publisert 15. aug. 2017

  Til informasjon så jobber styret for tiden med kartlegging av forskjellige løsninger for et felles ladeopplegg i borettslaget. Bakgrunnen for dette er økningen i antallet ladbare biler de siste årene, og det er lite som tyder at denne utviklingen vil snu. I tillegg ønsker myndighetene at alle i borettslag/sameier som ønsker å lade bil ikke skal kunne bli nektet. Det vil derfor være fornuftig å se på dette i forbindelse med garasjeprosjektet.
  Vi ser for oss et opplegg der infrastrukturen bekostes av borettslaget, og den enkelte beboer som ønsker å lade selv bekoster lade-/veggboksen. Ladestrømmen må også betales av den enkelte beboer.
  Inntil videre vil vi oppfordre de som har ladbar bil om å benytte ladestasjoner i området, for eksempel Cirkle K på Skedsmokorset, og ikke lade fra stikkontakt i garasjen.

  Ta gjerne kontakt her på lettstyrt dersom du/dere har spørsmål eller innspill.

  Vennlig hilsen
  Styret i TBL
 • Utdeling av portåpnere for garasjefelt nord

  Publisert 19. jul. 2017

  Strømmen er nå tilkoplet på garasjefelt nord, og vi kan begynne å bruke garasjene normalt. Mellom kl 18 og 20 torsdag 20. juli vil noen fra styret være tilstede på nord og dele ut portåpnere. Alle portene må gjennom en justeringssekvens, dette vil vi gjøre på så mange porter som mulig på forhånd. Dette krever at det ikke står bil i garasjen. Vi vil være behjelpelige med justering der det kreves.

  Det er et par punkter som må nevnes:

  - Inntil videre ber vi om at det ikke gjøres noen faste installasjoner i garasjene, som f.eks. hyller, oppheng for hjul på vegger o.l. Styret ønsker å se på en mer helhetlig løsning for garasjene.

  - Vi har sett at enkelte brukte de gamle garasjene som lagringsplass slik at det ikke var plass til å parkere bil. Denne praksisen må opphøre på grunn av parkeringsutfordringene vi har i borettslaget. Dersom garasjehems og andelseiers boder ikke er tilstrekkelig, må man heller benytte seg av minilager som City Selfstorage, Skedsmo minilager eller tilsvarende..

  Siden mange er på ferie nå, vil vi arrangere flere utdelinger etter ferien.

  Vennlig hilsen styret