Oppslagstavle for Tæruddalen

 • Rehabilitering av parkeringsplassene

  Publisert 13. sep. 2017

  Under planlegging av asfaltarbeidene har det ved undersøkelser av grunnen blitt påvist altfor svak masse under midtre parkeringplass. Denne massen er årsaken til at grunnen har sunket og gitt oss "innsjøer" ved snøsmelting og mye nedbør. Derfor må plassen graves opp og masser skiftes ut før asfaltering kan begynne. Jobben utføres i to trinn der halvparten av plassen mot langgarasjen blir tatt først, deretter halvparten mot tun 7. Vi ber om at alle i størst mulig utstrekning parkerer andre steder enn på midten frem til utskifting av massene er utført og evt. asfaltering er ferdig.

  Videre vil det også bli, som tidligere varslet, utvidelse av parkeringsplasser på nordre garasjefelt.

  Asfalteringen vil bli gjennomført når alt av nødvendig gravearbeid er ferdigstilt på alle felt.

  Vi beklager at informasjonen kommer sent. Dette har sin årsak i at alle brikkene først falt på plass nå.

  Vennlig hilsen styret
 • Utvidelse av parkering nord / økning av antall uteplasser.

  Publisert 24. aug. 2017

  I forbindelse med bygging av nye garasjer, utskifting av masse og asfaltering, er vi nødt til å påse at vi følger kommunale krav til antall parkeringsplasser i borettslaget. Vi plikter å sørge for at vi har nok plasser til de som bor her, og vi kan ikke basere oss på å bruke den kommunale parkeringsplassen ved lysløypa.
  Styret har derfor etter nøye vurdering fattet vedtak om å utvide parkeringsplassen på nord inn mot tun 7. Dette medfører at treet som står på enden av midtre garasjerekke må felles. Det må også tas forbehold om at bjørka nærmest garasjene ut mot Tæruddalen må felles pga. skadet rotsystemet, dette avhenger av hvor dypt det må graves for å lage et tilfredstillende underlag før asfaltering. Utvidelsen av parkeringsplassen vil skje om kort tid.

  Vennlig hilsen
  styret i TBL
 • Lading av elbil/hybrid i borettslaget

  Publisert 15. aug. 2017

  Til informasjon så jobber styret for tiden med kartlegging av forskjellige løsninger for et felles ladeopplegg i borettslaget. Bakgrunnen for dette er økningen i antallet ladbare biler de siste årene, og det er lite som tyder at denne utviklingen vil snu. I tillegg ønsker myndighetene at alle i borettslag/sameier som ønsker å lade bil ikke skal kunne bli nektet. Det vil derfor være fornuftig å se på dette i forbindelse med garasjeprosjektet.
  Vi ser for oss et opplegg der infrastrukturen bekostes av borettslaget, og den enkelte beboer som ønsker å lade selv bekoster lade-/veggboksen. Ladestrømmen må også betales av den enkelte beboer.
  Inntil videre vil vi oppfordre de som har ladbar bil om å benytte ladestasjoner i området, for eksempel Cirkle K på Skedsmokorset, og ikke lade fra stikkontakt i garasjen.

  Ta gjerne kontakt her på lettstyrt dersom du/dere har spørsmål eller innspill.

  Vennlig hilsen
  Styret i TBL
 • Utdeling av portåpnere for garasjefelt nord

  Publisert 19. jul. 2017

  Strømmen er nå tilkoplet på garasjefelt nord, og vi kan begynne å bruke garasjene normalt. Mellom kl 18 og 20 torsdag 20. juli vil noen fra styret være tilstede på nord og dele ut portåpnere. Alle portene må gjennom en justeringssekvens, dette vil vi gjøre på så mange porter som mulig på forhånd. Dette krever at det ikke står bil i garasjen. Vi vil være behjelpelige med justering der det kreves.

  Det er et par punkter som må nevnes:

  - Inntil videre ber vi om at det ikke gjøres noen faste installasjoner i garasjene, som f.eks. hyller, oppheng for hjul på vegger o.l. Styret ønsker å se på en mer helhetlig løsning for garasjene.

  - Vi har sett at enkelte brukte de gamle garasjene som lagringsplass slik at det ikke var plass til å parkere bil. Denne praksisen må opphøre på grunn av parkeringsutfordringene vi har i borettslaget. Dersom garasjehems og andelseiers boder ikke er tilstrekkelig, må man heller benytte seg av minilager som City Selfstorage, Skedsmo minilager eller tilsvarende..

  Siden mange er på ferie nå, vil vi arrangere flere utdelinger etter ferien.

  Vennlig hilsen styret
 • Garasjer på garasjefelt nord tas i bruk

  Publisert 26. jun. 2017

  Garasjer på garasjefelt nord kan tas i bruk fra i ettermiddag. På grunn av rivning av garasjene på feltet i sør, må vi begynne å parkere i garasjene selv om ikke alt er 100% ferdig. Derfor vil det være et par begreninger i bruken i en liten periode:

  - Det er ikke tilkoplet strøm på området enda, så portene kan ikke betjenes. Vi ber om at de heller ikke lukkes manuelt, da de ikke er kontrollert og justert enda. Derfor bør man heller ikke flytte ting tilbake i garasjen før man mottar portåpnere og nøkler.

  - Det er foreløpig ikke tillatt å gjøre modifiseringer i garasjen for øyeblikket, som for eksempel oppmontering av hyller o.l. Det vil komme rettledning for hvordan det skal utføres snart.

  Oppslag om hvlike leiligheter som skal ha hvilke garasjer vil bli satt opp på hver ende av garasjerekkene i ettermiddag. Plasseringen blir stort sett slik den var tidligere.

  Vi vil oppfordre alle til å ta i bruk garasjeplassen i løpet av ettermiddagen / kvelden slik at det blir frigjort parkering på grusplassen for beboerne som har garasje på sør.

  Vennlig hilsen
  Styret i TBL
 • Hærverk i dalen i natt

  Publisert 26. jun. 2017

  Det har blitt gjort innbrudd i bil på parkeringsplass på grusbanen i natt. Dette gjelder så langt jeg kunne se en gullfarget stasjonsvogn, trolig av merket Passat. Eier er ikke informert, da jeg ikke vet hvem eier er. Alle bør se til sin bil, i tilfelle dette gjelder flere.

  Hilsen styret i Tæruddalen borettslag ved Tone
 • Riving av garasjer på søndre garasjefelt

  Publisert 15. jun. 2017

  Garasjeprosjektet skrider raskt fremover, og riving av garasjene på søndre felt starter 26.06.2017. Det vil si at garasjene må være tømt senest søndag kveld, 25.06.2017.

  Avfall:
  Container vil bli utplassert i morgen, 16.06.2017. Erfaringene som er gjort etter tømming av garasjene på nordre og midtre felt, tilsier at følgende må påpekes:

  Det skal ikke kastes spesialavfall eller husholdningsavfall i containeren!! Eksempler på dette er bildekk, elektriske artikler, malingsspann osv. Dette avfallet er alle beboere ansvarlige for å selv bringe til gjenvinning hos ROAF. Ettersortering av slikt avfall er svært kostbart, og er således sløsing med borettslagets midler. Se vedlagte sorteringsguide.


  Parkering:
  Styret har gjort avtale med Skedsmo kommune om at beboerne kan benytte den kommunale parkeringsplassen fra riving er gjort til nye garasjer er på plass. Pga. arbeider med lysløypa må bilene parkeres mot Tæruddalveien, og det er viktig at plassene brukes slik at flest mulig biler får plass.

 • Riving av kortgarasjene (garasje nr. 59 - 73) på midtre garasjefelt starter mandag 15. mai, og riving av langgarasjen (garasje nr. 36 - 58) starter mandag 29. mai

  Publisert 07. mai. 2017

  Det er gjort endringer i framdriftsplanen for garasjeprosjektet som medfører at det vil bli arbeidet kontinuerlig med utskifting av garasjene, uten avbrudd for ferie planlagt i juli.

  Beboerne har ansvar for å tømme sin garasje fullstendig før rivingen starter, og det vil bli satte opp konteiner til dette senest tirsdag 9. mai ved høyspentmasten som kan benyttes til vanlig avfall.

  Den enkelte beboer må selv ta ansvar for å levere spesialavfall til ROAF. Den enkelte beboer må også ta ansvar for midlertidig oppbevaring av gjenstander som skal tilbake i de nye garasjene.

  Kortgarasjene må altså være tømt 15. mai og langgarasjen må være tømt 29. mai.

  Styret har gjort avtale med Skedsmo kommune om at beboerne kan benytte den kommunale parkeringsplassen fra riving er gjort til nye garasjer er på plass. Pga. arbeider med lysløypa må bilene parkeres mot Tæruddalveien, og det er viktig at plassene brukes slik at flest mulig biler får plass.

  Uteplassene mellom kortgarasjene og Tærudstien kan brukes når disse ikke er sperret av. Alle som har garasje i langgarasjen må parkere bil nr. 2 foran garasjeporten. Det vil kunne åpnes for noe bruk av parkering etter at garasjene er fjernet. Dette krever at anvisning om slik parkering må følges nøye, slik at arbeidet ikke forsinkes og medfører ekstrakostnader for Tæruddalen brl.

  Orientering om rivingsplan for søndre garasjefelt vil komme i juni.

  Vennlig hilsen styret i Tæruddalen brl.
 • Vårdugnad lørdag 29. april 10.45

  Publisert 23. apr. 2017

  Det er tid for å ta et felles løft for å gjøre det ryddig og fint i omgivelsene våre. Alle inviteres derfor til å være med på årets felles vårdugnad som går av stabelen lørdag 29. april kl. 10.45 - ca. 15.30

  Dugnaden starter med en samling på midtre parkeringsplass kl. 10.45. Der vil alle få tildelt aktuelle oppgaver. Utstyr som trengs er stort sett river, spader, feiekoster og trillebårer.

  Dugnader skal være hyggelige og sosiale, og det blir tradisjonell servering av kaffe og vafler ca. kl. 13.00, og lapskaus med mineralvann og øl når vi er ferdige ca. kl. 15.30. Servering foregår på midtre parkeringsplass.

  Vi håper at så mange som mulig har anledning til å stille opp for å gjøre dalen presentabel på vanlig, fin måte.

  Containere settes ut på garasjeplassene fredag 28. april og hentes tirsdag 2. mai Disse kan i utgangspunktet benyttes fritt, men ikke til miljøfarlig spesialavfall.
  Parkeringsplassene skal feies, så alle må sørge for å holde bilene borte herfra mens dugnaden pågår!

  Vennlig hilsen
  Styret i Tæruddalen brl.


  PS!
  Dugnad på tunene styres som vanlig av tunene selv og bes gjort på tidspunkt som ikke kolliderer med dugnaden på fellesområdene.
 • Kontaktinfo

  Publisert 18. apr. 2017

  Her er kontaktinfo til Erik og Tone i forbindelse med forslag til medlemmer til styre og valgkomite;
  Erik; eriksm@ife.no
  Tone; tone.johansen@skedsmobarnehagen.no