Oppslagstavle for Tæruddalen

 • Husnøkkel funnet

  Publisert 24. mar. 2018

  Hei.

  Det er funnet en husnøkkel med rød/rosa brikke. Noen som savner den? Den kan hentes i Tærudstien 1 mot framvisning av husnøkkel med samme nummer.

 • Vi ser etter nye medlemmer til styret og valgkomiteen, vil du være med?

  Publisert 20. mar. 2018

  Styret trenger ny leder ettersom nåværende styreleder, Asle Johansen, ikke ønsker gjenvalg etter mange år i stillingen. Både styret og og valgkomiteen trenger medlemmer og varamedlemmer. Har du lyst - eller kjenner noen som kan være interessert?

  Vennligst ta kontakt med leder av valgkomiteen, Sean Erik Foss, i Tærudstien innen tirsdag 3.april. Spørsmål om styrevervet kan stilles til Camilla Finden Bonham i Tærudstien 119.

  Mvh
  Valgkomiteen
 • Ordinær generalforsamling i Tæruddalen BRL 2018

  Publisert 11. mar. 2018

  Dato for ordinær generalforsamling i Tæruddalen borettslag er satt til tirsdag 8. mai 2018.

  Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet, og det er naturlig at alle saker av prinsipiell karakter, saker med stort økonomisk omfang eller andre saker med vesentlig betydning for alle eller mange andelseiere blir behandlet her. Her vil også andelseiere kunne få tatt opp til prøving vedtak som er gjort av styret, og som en eller flere andelseiere er uenige i. Generalforsamlingen kan også endre vedtak som er gjort i tidligere generalforsamlinger.

  Alle saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, enten de er fremmet av andelseiere eller av styret, skal framgå av styrets innkalling.

  Saker som andelseiere ønsker å fremme til behandling på ordinær generalforsamling i 2018, må sendes styret på epost styret.tbl@gmail.com senest tirsdag 3. april 2018

  Hefte med innkalling til generalforsamling 8. mai, årsberetning og årsregnskap for 2017 og saksframlegg med forslag til vedtak (som er kommet inn til fristen 3. april) vil bli delt ut senest 30. april 2018.

  Vennlig hilsen
  for styret i TBL
  Asle Johansen
  (styreleder)
 • Brøyting

  Publisert 16. jan. 2018

  Hei!

  På grunn av det store snøfallet er det stort press på brøyterne, men de kommer så fort de kan.

  Mvh. Styret
 • Endring i felleskostnader fra 1. januar 2018

  Publisert 03. jan. 2018

  Vedlagt er det skriv som informerer om endringer i felleskostnadene fra 1. januar 2018.

  I budsjettet for 2018 legger styret til grunn kjente kostnader for viktige elementer i felleskostnadene som kommunale avgifter, forretningsførerhonorar og forsikringspremier, samt prognoser for generell kostnadsvekst og renteutvikling. Driftsøkonomien er god, og styret legger opp til at felleskostnadene ikke skal øke utover det som ligger i disse endringene.

  mvh
  Styret
 • Container til juletrær.

  Publisert 03. jan. 2018

  Container for brukte juletrær settes opp på midtre parkeringsplass i perioden fredag 5. januar til tirsdag 9. januar (hentes antakelig morgen/formiddag).

  Vi presiserer at det er kun juletrær og nek som kan kastes i denne.
  Deponiet for hageavfall er vinterstengt, og kan ikke benyttes til verken juletrær eller annet avfall.

  Ønsker alle et riktig godt nytt år!

  mvh
  Styret
 • Søppelhåndtering

  Publisert 09. des. 2017

  Det blir plassert søppel utenfor beholderne, og dette er ikke akseptabelt (bildet er tatt i dag) . Minner om husordensreglenes avsnitt 4:

  4.1. Miljøcontainere for husholdningsavfall, papir og hageavfall skal brukes i henhold til retningslinjer for slike.
  4.2. Dersom container er full, skal andelseier ta med aktuelt avfall tilbake og oppbevare dette til container er tømt. Det er ikke tillatt å plassere avfall ved siden av container.
  4.3. Miljøfarlig avfall må bringes til kommunens miljøstasjoner av andelseier selv.
  4.4. Andelseierne er selv ansvarlig for håndtering og bortkjøring av avfall i forbindelse med større oppussings- og byggetiltak.
  4.5. Borettslaget leier containere for annen type avfall enn nevnt i pkt. 4.1, 4.3 og 4.4 i forbindelse med dugnader og opprydningsaksjoner. Andelseierne kan fritt benytte disse.
  4.6. Organisk hageavfall skal tømmes i deponi i sørlige enden på den kommunale p-plassen. Det er inngått avtale med Skedsmo kommune om dette.

  Hilsen
  styret i TBL
 • VANNLEKKASJE PÅ VEIEN INN TIL TUN 4

  Publisert 27. nov. 2017

  Det er vannlekkasje i veien inn til tun 4. Dette medfører at det må graves i veien, ennå usikkert hvor mye. Det vil bli gjort forsøk på nærmere lokalisering av problemet i dag, mandag 27. november.
  DET BETYR AT DET IKKE KAN KJØRES INN /PARKERES BILER PÅ TUN 4 I DAG OG I MORGEN frem til reparasjonen er utført og veien er ordnet.
  Dersom det blir vanskelig å bevege seg langs veien inn og ut fra tun 4, må naboene være overbærende med nødvendig gåing over nabotomter.
  Håper reparasjonen blir ferdig i løpet av tirsdag, men reasfaltering må nok tas senere.
  Mvh
  Asle J.
 • Ladeløsning - opprette brukerprofil

  Publisert 24. nov. 2017

  Det er noen som fortsatt ikke har opprettet bruker og/eller ikke registrert betalingskort hos Charge365. Inntil det gjøres kan ikke ladeboksen brukes.

  Bruker opprettes/redigeres her: https://portal.charge365.no
  Brukerveiledning finnes her: https://www.charge365.no/veiledning-for-bruker
 • Informasjon om eventuelle endringer av retningslinjer for solskjerming i TBL.

  Publisert 13. nov. 2017

  I henhold til vedtaket 5 c og d fra ordinær generalforsamling 9. mai 2017 har styret arbeidet fram et forslag om kombinasjoner av solskjerming og markisefarger. Forslaget vil bli lagt fram på ordinær generalforsamling 2018.

  mvh
  Styret