Oppslagstavle for Tæruddalen

 • Retningslinje ved montering av solskjermingsutstyr

  Publisert 14. apr. 2018

  Vi ønsker å minne om at det ikke må skrus i glassomramming eller karm ved montering av solskjermingsutstyr. Dette kan skade vinduets/dørens isolasjonsevne samt ugyldiggjøre garantien på disse.

  Ta kontakt dersom du har spørsmål eller om noe er uklart.

  Vennlig hilsen
  Styret i TBL
 • HMS og brannsikkerhet

  Publisert 11. apr. 2018

  Hei.

  Styret har jobbet med å få på plass et digitalt HMS-system på lettstyrt. Gjennomgangen av dette har vist at noen av HMS-rutinene i borettslaget må utbedres, herunder forebygging av brann og brannsikkerhet. Det vedlagte skjemaet skal ikke leveres inn, men vi ber om at alle beboere ser på og går gjennom punktene i dette.

  Mvh. Styret i TBL
 • Ny e-postadresse

  Publisert 11. apr. 2018

  Styret har fått ny e-postadresse: tbl@mail.lettstyrt.no

  Mvh
  Styret i TBL
 • Maling av Tæruddalen borettslag 2018

  Publisert 08. apr. 2018

  Tæruddalen borettslag vedtok på generalforsamlingen 2017 å innhente anbud og inngå avtale med en malermester for beising av hus og garasjer. Det er ved hjelp fra Bori og Terje Oterholt, inngått avtale med Malermester Mathisen AS. Det skal beises to strøk over alt. Det er den enkelte andelseier som selv må skru ned markiser og fjerne eventuelle planter og andre gjenstander som kan være i veien. Været vil avgjøre når det blir oppstart av arbeidene, og det vil da bli gitt nærmere informasjon om prosjektet.
 • Husnøkkel funnet

  Publisert 24. mar. 2018

  Hei.

  Det er funnet en husnøkkel med rød/rosa brikke. Noen som savner den? Den kan hentes i Tærudstien 1 mot framvisning av husnøkkel med samme nummer.

 • Vi ser etter nye medlemmer til styret og valgkomiteen, vil du være med?

  Publisert 20. mar. 2018

  Styret trenger ny leder ettersom nåværende styreleder, Asle Johansen, ikke ønsker gjenvalg etter mange år i stillingen. Både styret og og valgkomiteen trenger medlemmer og varamedlemmer. Har du lyst - eller kjenner noen som kan være interessert?

  Vennligst ta kontakt med leder av valgkomiteen, Sean Erik Foss, i Tærudstien innen tirsdag 3.april. Spørsmål om styrevervet kan stilles til Camilla Finden Bonham i Tærudstien 119.

  Mvh
  Valgkomiteen
 • Ordinær generalforsamling i Tæruddalen BRL 2018

  Publisert 11. mar. 2018

  Dato for ordinær generalforsamling i Tæruddalen borettslag er satt til tirsdag 8. mai 2018.

  Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet, og det er naturlig at alle saker av prinsipiell karakter, saker med stort økonomisk omfang eller andre saker med vesentlig betydning for alle eller mange andelseiere blir behandlet her. Her vil også andelseiere kunne få tatt opp til prøving vedtak som er gjort av styret, og som en eller flere andelseiere er uenige i. Generalforsamlingen kan også endre vedtak som er gjort i tidligere generalforsamlinger.

  Alle saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, enten de er fremmet av andelseiere eller av styret, skal framgå av styrets innkalling.

  Saker som andelseiere ønsker å fremme til behandling på ordinær generalforsamling i 2018, må sendes styret på epost styret.tbl@gmail.com senest tirsdag 3. april 2018

  Hefte med innkalling til generalforsamling 8. mai, årsberetning og årsregnskap for 2017 og saksframlegg med forslag til vedtak (som er kommet inn til fristen 3. april) vil bli delt ut senest 30. april 2018.

  Vennlig hilsen
  for styret i TBL
  Asle Johansen
  (styreleder)
 • Brøyting

  Publisert 16. jan. 2018

  Hei!

  På grunn av det store snøfallet er det stort press på brøyterne, men de kommer så fort de kan.

  Mvh. Styret
 • Endring i felleskostnader fra 1. januar 2018

  Publisert 03. jan. 2018

  Vedlagt er det skriv som informerer om endringer i felleskostnadene fra 1. januar 2018.

  I budsjettet for 2018 legger styret til grunn kjente kostnader for viktige elementer i felleskostnadene som kommunale avgifter, forretningsførerhonorar og forsikringspremier, samt prognoser for generell kostnadsvekst og renteutvikling. Driftsøkonomien er god, og styret legger opp til at felleskostnadene ikke skal øke utover det som ligger i disse endringene.

  mvh
  Styret
 • Container til juletrær.

  Publisert 03. jan. 2018

  Container for brukte juletrær settes opp på midtre parkeringsplass i perioden fredag 5. januar til tirsdag 9. januar (hentes antakelig morgen/formiddag).

  Vi presiserer at det er kun juletrær og nek som kan kastes i denne.
  Deponiet for hageavfall er vinterstengt, og kan ikke benyttes til verken juletrær eller annet avfall.

  Ønsker alle et riktig godt nytt år!

  mvh
  Styret